Kiezen kán ook later. Maar beter begin je nu!
In samenwerking met Studievereniging Spectrum, Students for Sustainability Amsterdam (SFSA), studievereniging GAOS en het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) presenteren wij trots de carrièredag voor interdisciplinair en/of duurzaam denkende studenten en afgestudeerden. Bij deze carrièredag valt een whats-next punt te verdienen!

Wil je nieuwe Carrièreskills opdoen tijdens één van de workshops? Kom dan langs op 28 november op Science Park (UvA)! Deelname aan alle onderdelen is gratis.


Start orientating on your future now!
Study association Spectrum, student association Students for Sustainability Amsterdam (SFSA), study association GAOS and the Institute for Interdisciplinary Studies (IIS) proudly present the career day for students interested in interdisciplinarity and sustainability.

Do you want to boost your career skills? Join us the 28th of November at Science Park (UvA)! Participation is free of charge.

Programma

Het programma wordt binnenkort bekend gemaakt!

Sprekers

De sprekers worden binnenkort bekend gemaakt!

Workshops

Het workshops worden binnenkort bekend gemaakt!

Praktisch

Deelname

Deelname aan de Carrieredag is kosteloos! De sprekers en carrieremarkt zijn vrij toegankelijk, en voor de workshops dient men zich aan te melden. De aanmeld link wordt hier binnenkort geplaatst!

Participation

Participation in the Career day is free of charge! The speakers are freely accessible, however it is required to sign in for participation in the workshops. The registration link will be published shortly!

Locatie

De inloop van de Carrièredag zal plaatsvinden in de Brainwave op de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Universiteit van Amsterdam. De locatie is te bereiken via het treinstation Amsterdam Science Park.

Location

The walk in of the Career Day will take place in the Brainwave in the Faculty of Science, Mathematics and Computer Science (FNWI) of the University of Amsterdam. The location can be reached via the Amsterdam Science Park train station.

FNWI

Science Park 904
1098 XH Amsterdam

De commissie

De commissie bestaat dit jaar uit studenten van de Studievereniging Spectrum, een afgevaardigde van de studievereniging GAOS en studenten van de studentenvereniging Students for Sustainability Amsterdam (SFSA) . Spectrum wordt vertegenwoordigd door Allard de Graaf, Tijl de Bruijn, Josefien Meerevoort, Arjen Schokker, Selina Cabrita da Palma en Thomas Hofman. Onze voorzitter is Allard, derdejaars Future Planet Studies. Onze penningmeester is Naz Hazinedaroğlu, zij was afgelopen jaar tevens penningmeester van SFSA. Tijl de Bruijn, derdejaars Future Planet Studies, voormalig voorzitter van SFSA, is hoofdverantwoordelijke voor de bedrijven en workshops, samen met Arjen. Omdat wij hecht samenwerken met het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) hebben wij hier een contactpersoon voor, dit is Allard de Graaf. Josefien Meerevoort is afgevaardigde van het bestuur van Spectrum, zij is voorzitter van de vereniging.

The Committee

The committee of 2019 consists of students from Study Association Spectrum, a representative of GAOS and of boardmembers from Students for Sustainability Amsterdam (SFSA). Spectrum is represented by: Allard de Graaf, Tijl de Bruijn, Josefien Meerevoort, Arjen Schokker, Selina Cabrita da Palma and Thomas Hofman. The chairman of this year is Allard, third year Future Planet Studies. The treasurer is Naz Hazinedaroğlu, who was also treasurer for SFSA. Tijl de Bruijn, third year Future Planet Studies, and former chairman of SFSA, is responsible for companies and workshops, together with Arjen Schokker. Since we have tight contact with the Institute for Interdisciplinairy Studies (IIS), we have a contactperson for them: Allard de Graaf. Josefien Meerevoort is representative of the board of Spectrum.

Sponsors

De Carrièredag 2019 wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Amsterdams Universiteitsfonds.

The Career Day 2019 is supported by a grant from the Amsterdam University Fund.

Site gemaakt door Lucas Fijen